Go to profile
Caroline Berg Eriksen
Caroline Berg Eriksen's profile picture

Caroline Berg Eriksen

Social Media · Norway

FORBRUKERINNSIKT

DEMOGRAFI:
Direkte lesere:
Typisk at de er i alderen 25-44 år
Kvinner dominerer (97%)

PÅVIRKEDE SEGMENTER:
Typisk 20-49 år
Menn 39% - Kvinner 61%
Majoriteten har utdannelse fra universitet
Jobber som regel i høye stillinger
Bor ofte i urbane områder
Høy sosial status

HVORDAN ER DE:
Jeg vil ha de...
 Read more

Interests

25-44
Age
3%
Males
97%
Females
Click the button on products to create an inquiry